Barion Pixel

Babos Eszter – bábos, író, mesemondó

Csere, elállás

Elállás joga

 

Jelen ÁSZF alapján a www.baboseszter.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégy napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek igazolnia kell a kézhezvétel napját és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat is!

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Szolgáltató adatai” fejezetében rögzített e-mail címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból BABOS ESZTER ev. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amilyenben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni BABOS ESZTER ev. részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles BABOS ESZTER ev. részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül BABOS ESZTER ev. vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. BABOS ESZTER ev. jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

Az egyedi termékek megrendelése esetén az elállási jogot vevő nem gyakorolhatja.

Workshopokra, egyéb kurzusokra jelentkezés esetén elállás, vagy módosítás a kezdési időpont előtt 72 órával (vagyis a kezdés előtti 3. napig) lehetséges.

Csomag átvételekor kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, ne vegye át a csomagot! Utólagos reklamációra, illetve a lentiekben szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítéséhez, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalábbis kérje meg a kézbesítőt, hogy dátummal ellátva írja alá az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük őrizzen meg.

Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

.

Scroll to Top